دکوری - دیوار کوب مکرومه در طرحها، اندازه ها و رنگ های مختلف
بسیار زیبا و قابل سفارش متناسب با دیزاین محل نصب
مکرمه بافی یا مکرومه بافی هنری است که با گره زدن انواع نخها و الیاف که با هنر و سلیقه خالق آن ادغام می شود بودجود می آید


سفارش دهید
رفتن به بالا