در اندازه، طرحها و رنگهای مختلف
بافته باشده با نخ پنبه

مکرمه بافی یا مکرومه بافی هنری است که با گره زدن انواع نخها و الیاف که با هنر و سلیقه خالق آن ادغام می شود بودجود می آید


سفارش دهید

رفتن به بالا